Transprojekt Gdański zaprojektuje podbicie torów na CMK do 250 km/h

2020-11-13

Transprojekt Gdański podpisał z PKP PLK umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim na wykonanie podbicia torów na Centralnej Magistrali Kolejowej dla osiągnięcia prędkości 250 km/h.

Przebudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni

2020-05-08

Miasto Gdynia podpisało umowę z firmą Transprojekt Gdański Sp. z o. o. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej /odcinek witomiński/ oraz budowa drogi rowerowej w ulicy Rolniczej w Gdyni”. W ramach projektu wykonawca zrealizuje także prace geodezyjne i będzie sprawować nadzór autorski nad tym zadaniem.

Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów Nisko

2020-02-27

W dniu 20.05.2019 r.  Transprojekt Gdański Sp. z o. o. zawarł umowę, ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział GDDKiA w Rzeszowie na Wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (wraz z analizą i weryfikacją wariantów zarekomendowanych z etapu SK) oraz Materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem dla inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów – Nisko”

Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu: Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola Inowrocław Tczew LCS Tczew

2020-02-27

W dniu 24.09.2019 r. Transprojekt Gdański Sp. z o. o. zawarł z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę nr 90/105/0184/19/Z/I na: Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn. „Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola – Inowrocław – Tczew” LCS Tczew.

Modernizacja infrastruktury kolejowej WKD poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego

2020-02-27

W dniu 10.07.2019 r.  Transprojekt Gdański Sp. z o. o. zawarł umowę z  Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej dla realizacji inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”, przygotowanie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami o wydanie wszystkich niezbędnych opinii, pozwoleń, uzgodnień, decyzji administracyjnych, a także opracowanie materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych.

GDDKiA prezentuje wiodącą pozycję Transprojektu Gdańskiego na rynku projektowym

2019-06-12

GDDKiA prezentuje wiodącą pozycję Transprojektu Gdańskiego na rynku projektowym