Podpisanie Umowy - Wykonanie koncepcji programowej drogi ekspresowej S-7 dla odcinków:

2012-12-20

Podpisanie Umowy - Wykonanie koncepcji programowej drogi ekspresowej S-7 dla odcinków: Napierki – Mława o długości około 14 km oraz Mława – Strzegowo o długości około 21,5 km

Podpisanie Umowy - Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa nawierzchni lotniskowych

2012-11-28

W dniu 28.11 2012r. została zawarta umowa z Portem Lotniczym Gdynia-Kosakowo...

Podpisanie Umowy - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy nawierzchni drogowych i rozbudowy dróg w ulicach na terenie Łodzi

2012-10-30

W dniu 30.10 2012r. została zawarta umowa ze Łódzką Spółką Infrastrukturalną na Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ...

Podpisanie Umowy - Opracowanie dokumentacji projektowej dla kontraktu Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu POIiŚ 7.1-45

2012-10-03

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno-Piła na odcinku Toruń – Bydgoszcz

Wywiad Dyrektora Transprojektu Gdańskiego dla Rzeczpospolitej

2012-06-27

Wywiad ukazał się 22.06.2012 - skan wywiadu w zakładce "Media o nas"