Podpisanie umowy - Linia kolejowa nr 723

2011-05-26

W dniu 26.05.2011 podpisana została umowa z Pomorskim Przedsiębiorstwem Mechaniczno - Torowym na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla wykonania robót budowlanych dla "Naprawy głównej powierzchni torowej lini 723 w km 0,617-2,010". Inwestycja realizowana jest w systemie projektuj - buduj, zamawiającym jest PKP PLK SA Zakład Linii Kolejowych w Gdyni.

Nowy Dyrektor

2011-03-31

W związku z rezygnacją Dyrektora Andrzeja Pawlaczyka z funkcji Zarządu Spółki z 31 marca 2011 roku, Rada Nadzorcza zgodnie z paragrafem 18 ust. 1,2,4 i 4 Umowy Spółki z o.o. Transprojekt Gdański, w wyniku przeprowadzonego konkursu, powołuje na Dyrektora jednoosobowego Zarządu Spółki mgr inż. Marka Rytlewskiego, który stanowisko to i obowiązki na trzyletnią kadencję obejmie z dniem 01.04.2011