Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok Lubartów

2017-12-08

W dniu 08.12.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o. o. zawarł, ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, umowę na wykonanie Dokumentacji Projektowej

Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa Malbork

2017-11-13

W dniu 13.11.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. zawarł umowę z NDI S.A. z siedzibą w Sopocie na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów część 2

2017-11-09

W dniu 09.11.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. podpisał umowę z Mota-Engil Central Europe S.A. z siedzibą w Krakowie na opracowanie dokumentacji projektowej oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego w celu realizacji Inwestycji pn.:

Budowa Obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61

2017-11-06

W dniu 06.11.2017 r. Transprojekt Gdański zawarł umowę ze skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie dotyczącą opracowania Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego

Opracowanie Studium Techniczno Ekonomiczno dla obwodnicy Krosno Odrzańskie w ciągu DK 29

2017-10-16

Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej dla budowy obwodnicy miejscowości Krosno Odrzańskie w ciągu DK 29

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku granica IZ Olsztyn

2017-10-10

W dniu 09.10.2017 r.  Transprojekt Gdański Sp. z o.o. zawarł umowę z RUBU POLSKA Sp. z o.o. na sporządzenie dokumentacji projektowej, dokonanie zgłoszenia robót