Pan Marek Rytlewski i Transprojekt Gdański Sp. z o.o. Kreatorami Budownictwa Roku 2018

2018-11-30

W dniu 22 listopada br. w Pałacu Sobańskich w Warszawie Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Polska Izba Inżynierów Budownictwa przyznały Certyfikaty Kreator Budownictwa Roku 2018...

Nagroda III stopnia w konkursie Budowa Roku 2017

2018-07-02

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa docenił Transprojekt Gdański przyznając nagrodę III stopnia w konkursie Budowa Roku 2017

Budowa drogi S-11 Koszalin Szczecinek

2018-03-20

W dniu 19.03.2018 r. Transprojekt Gdański Sp. z o. o. zawarł umowę, ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad

Dokumentacja środowiskowa do przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko

2018-03-19

W dniu 19.03.2018 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. podpisał umowę z Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad , reprezentowanym przez
Dokumentacja środowiskowa do przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia drogowego

Budowa drogi S-10 Szczecin Piła

2018-03-13

W dniu 13.03.2018 r. Transprojekt Gdański Sp. z o. o. zawarł umowę, ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział GDDKiA w Szczecinie

Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla budowy bezkolizyjnych przekroczeń magistrali kolejowej E 65 w Gdańsku

2018-03-12

W dniu 12.03.2018 r. Transprojekt Gdański Sp. z o. o. zawarł umowę, z Gminą Miasta Gdańska reprezentowaną przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska