Dokumentacja środowiskowa do przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko

2018-03-19

W dniu 19.03.2018 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. podpisał umowę z Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad , reprezentowanym przez
Dokumentacja środowiskowa do przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia drogowego

Budowa drogi S-10 Szczecin Piła

2018-03-13

W dniu 13.03.2018 r. Transprojekt Gdański Sp. z o. o. zawarł umowę, ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział GDDKiA w Szczecinie

Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla budowy bezkolizyjnych przekroczeń magistrali kolejowej E 65 w Gdańsku

2018-03-12

W dniu 12.03.2018 r. Transprojekt Gdański Sp. z o. o. zawarł umowę, z Gminą Miasta Gdańska reprezentowaną przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska

Budowa obwodnicy miejscowości Gąski w ciągu drogi krajowej nr 65

2018-02-05

W dniu 05.02.2018 r. Transprojekt Gdański Sp. z o. o. zawarł, ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, umowę na wykonanie projektów budowlanych

Oznakowanie 247 drzew przeznaczonych do wycinki.

2018-01-26

W dniu 26.01.2018 Transprojekt Gdański Sp. z o.o. podpisała umowę z Województwem Warmińsko - Mazurskim; Zarząd Dróg Wojewódzkich Olsztyn

Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Czarlin Knybawa

2017-12-29

W dniu 29.12.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. zawarł umowę z TRAKCJA PRKiI S. A. z siedzibą w Warszawie na zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii,