Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

2017-10-09

W dniu 09.10.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. jako Partner Konsorcjum z Multiconsult Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( Lider)  zawarł umowę z .PKP PLK S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa na: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn

Rozpoznanie warunków przyrodniczych inwentaryzacja przyrodnicza dla inwestycji

2017-09-14

W dniu 14.09.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. zawarł umowę z PKP PLK S.A. z siedzibą w Warszawie na wykonanie prac polegających na:

Prace na liniach kolejowych nr 408 i 409 Szczecin Główny

2017-05-31

W dniu 31.05.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. zawarł umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 637 w zakresie infrastruktury tramwajowej

2017-05-15

W dniu 15.05.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. zawarł umowę z Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.  na opracowanie dokumentacji pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 637 w zakresie infrastruktury tramwajowej od ul. Międzyparkowej do Ronda Starzyńskiego

Transprojekt Gdański zdobywa nowe rynki i na 65-lecie buduje nową siedzibę.

2017-04-25

Transprojekt Gdański Sp. z o. o. obchodzi jubileusz 65-lecia istnienia. Pamiętając o bogatej
historii, władze Spółki spoglądają jednocześnie w przyszłość, czego efektem jest ekspansja na nowe
rynki oraz budowa nowej siedziby...

Wykonanie weryfikacji wskaźnika rezultatu - oszczędność czasu w przewozach pasażerskich dla projektu

2017-03-14

W dniu 14.03.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. podpisał umowę z Miastem Stołecznym Warszawa - Zarządem Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa na: