Wykonanie w wersji cyfrowej wstępnej i końcowej wizualizacji do projektu inwestycji

2017-12-22

W dniu 22.12.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. podpisał z Gminą Miasta Gdyni umowę na
Wykonanie w wersji cyfrowej wstępnej i końcowej wizualizacji do projektu inwestycji pn.:

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin Rzeszów część 3

2017-12-11

W dniu 11.12.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. podpisał umowę z Konsorcjum firm: Strabag Sp.z o.o.z siedzibą w Pruszkowie  ( Lider) oraz Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z...

Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok Lubartów

2017-12-08

W dniu 08.12.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o. o. zawarł, ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, umowę na wykonanie Dokumentacji Projektowej

Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa Malbork

2017-11-13

W dniu 13.11.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. zawarł umowę z NDI S.A. z siedzibą w Sopocie na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów część 2

2017-11-09

W dniu 09.11.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. podpisał umowę z Mota-Engil Central Europe S.A. z siedzibą w Krakowie na opracowanie dokumentacji projektowej oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego w celu realizacji Inwestycji pn.:

Budowa Obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61

2017-11-06

W dniu 06.11.2017 r. Transprojekt Gdański zawarł umowę ze skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie dotyczącą opracowania Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego