Odwodnienie A1 Toruń-Stryków

2017-03-13

W dniu 13.03.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. zawarł umowę ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na: Opracowanie dokumentacji projektowych w celu przeprowadzenia działań w zakresie dodatkowego podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i wykonania prac dotyczących odwodnienia w ramach kontynuacji budowy A1 Toruń-Stryków:...

Nadzór autorski Modernizacja estakady kolejowej Gorzów Wielkopolski

2017-03-13

W dniu 13.03.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. zawarł umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie umowę  na Pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym w ramach projektu pn.: Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych etap I - Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim...

Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku

2017-02-21

W dniu 21.02.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. zawarł umowę  z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibą w Gdańsku na:  wykonanie Projektu trakcji tramwajowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego...

Prace na linii obwodowej w Warszawie

2017-02-21

W dniu 21.02.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. zawarł umowę podwykonawczą z AECOM Polska Sp. z o. o. na pełnienie nadzoru autorskiego dla projektu pn

Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku

2017-02-15

W dniu 15.02.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. zawarł umowę podwykonawczą z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego  S.A

Rewitalizacja linii kolejowej nr 274

2017-02-13

W dniu 13.02.2017 Transprojekt Gdański Sp. z o.o. zawarł umowę  z PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji...