Nadzór autorski Modernizacja estakady kolejowej Gorzów Wielkopolski

2017-03-13

W dniu 13.03.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. zawarł umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie umowę  na Pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym w ramach projektu pn.: Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych etap I - Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim...

Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku

2017-02-21

W dniu 21.02.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. zawarł umowę  z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibą w Gdańsku na:  wykonanie Projektu trakcji tramwajowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego...

Prace na linii obwodowej w Warszawie

2017-02-21

W dniu 21.02.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. zawarł umowę podwykonawczą z AECOM Polska Sp. z o. o. na pełnienie nadzoru autorskiego dla projektu pn

Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku

2017-02-15

W dniu 15.02.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. zawarł umowę podwykonawczą z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego  S.A

Rewitalizacja linii kolejowej nr 274

2017-02-13

W dniu 13.02.2017 Transprojekt Gdański Sp. z o.o. zawarł umowę  z PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji...

Projekt S-16 Borki Wielkie - Mrągowo

2017-01-27

W dniu 27.01.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. zawarł umowę  ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie na wykonanie dokumentacji projektowej: Koncepcja programowa budowy drogi ekspresowej S-16 na odcinku Borki Wielkie - Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa w ciągu dk 59.