Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

2017-10-09

W dniu 09.10.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. jako Partner Konsorcjum z Multiconsult Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( Lider)  zawarł umowę z .PKP PLK S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa na: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn. "Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Korsze wraz z elektryfikacją"
Termin realizacji: 2131 dni od dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy.
Wartość umowy: 16 110 000,00 PLN netto