Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku granica IZ Olsztyn

2017-10-10

W dniu 09.10.2017 r.  Transprojekt Gdański Sp. z o.o. zawarł umowę z RUBU POLSKA Sp. z o.o. na sporządzenie dokumentacji projektowej, dokonanie zgłoszenia robót budowlanych, uzyskanie ewentualnych innych pozwoleń lub decyzji objętych umową oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją Inwestycji pn.  ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT  BUDOWLANYCH NA ODCINKU GRANICA IZ OLSZTYN (KM 219,400) – STACJA OLSZTYN – ETAP II W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: "PRACE NA LINII NR 353 NA ODCINKU JABŁONOWO POMORSKIE – IŁAWA – OLSZTYN – KORSZE".