Opracowanie Studium Techniczno Ekonomiczno dla obwodnicy Krosno Odrzańskie w ciągu DK 29

2017-10-16

W dniu 16.10.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o. o. zawarł ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad umowę na wykonanie dokumentacji pn.: Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Krosno Odrzańskie w ciągu drogi krajowej nr 29”.
Wartość umowy: 1 681 902,00 brutto.
Termin wykonania: 34 miesięcy od daty podpisania umowy.