Przebudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni

2020-05-08

Miasto Gdynia podpisało umowę z firmą Transprojekt Gdański Sp. z o. o. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej /odcinek witomiński/ oraz budowa drogi rowerowej w ulicy Rolniczej w Gdyni”. W ramach projektu wykonawca zrealizuje także prace geodezyjne i będzie sprawować nadzór autorski nad tym zadaniem.

Ulica Chwarznieńska - na odcinku witomińskim zaprojektowana zostanie jako droga jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, po jednym w każdym kierunku od ul. Małokackiej do ul. Słonecznej. Na tym newralgicznym odcinku drogi pojawią się nowe zatoki autobusowe i sygnalizacja świetlna. Wzdłuż jezdni wykonane zostaną także chodniki, nowe oświetlenie oraz odwodnienie. Droga rowerowa zlokalizowana zostanie poza pasem jezdni.

Umowa z Transprojekt Gdański Sp. z o. o opiewa na kwotę 1 222 005 tysięcy złotych brutto. Projekt zostanie wykonany w ciągu 30 tygodni od daty podpisania umowy.