Transprojekt Gdański zaprojektuje podbicie torów na CMK do 250 km/h

2020-11-13

Transprojekt Gdański podpisał z PKP PLK umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim na wykonanie podbicia torów na Centralnej Magistrali Kolejowej dla osiągnięcia prędkości 250 km/h.

 

Przyjęte przez Transprojekt Gdański zamówienie obejmuje 190 kilometrów linii nr 4 i jest pod kilkoma względami wyjątkowe. Co oczywiste, przyczynia się do podniesienia maksymalnej prędkości rozkładowej pociągów pasażerskich na polskiej sieci kolejowej.
Na uwagę zasługuje przede wszystkim koncepcja zamówienia. Zakłada ono opracowanie jednego, wewnętrzne spójnego projektu geometrii całej linii kolejowej, torów stacyjnych i linii stycznych oraz jednolitej osnowy geodezyjnej. Dotąd CMK była modernizowana punktowo, przez co projekty geometrii mają różną formę i standardy opracowania a osnowa geodezyjna jest rozproszona i – z perspektywy całości linii – niespójna. – Korzystanie z takiego materiału dla przyszłych prac utrzymaniowych może być trudne lub niemożliwe. Obecne zamówienie polega na zebraniu wszystkich niezbędnych danych projektowych i geodezyjnych w jednym opracowaniu, które z powodzeniem będzie mogło być wykorzystywane jako podstawa prac utrzymaniowych i modernizacyjnych przez kolejne lata.