GDDKiA: Aktualnie w opracowaniu dokumentacja projektowa (STEŚ, STEŚ-R, KP, PB, PW) dla 3564 km dróg krajowych. Liderem ponownie Transprojekt Gdański.

2021-02-20

Z prezentacji przygotowanej przez Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji - Wydział Monitoringu Inwestycji GDDKiA z dnia 18 lutego b.r. wynika, że aktualnie w opracowaniu znajduje się dokumentacja projektowa (STEŚ, STEŚ-R, KP, PB, PW) dla 3564 km dróg krajowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje w 2021 r złożyć 42 wnioski o decyzję na realizację inwestycji drogowych (ZRID) dla odcinków o łącznej długości niemal 470 km.

 

Liderem spośród biur projektowych jest Transprojekt Gdański Sp. z o. o., który odpowiada za przygotowanie dokumentacji projektowych znajdujących się na następujących etapach:

Koncepcji Programowej dla 163 km dróg,

Studia Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla 154 km dróg,

Studia Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe o wyższym stopniu szczegółowości (STEŚ-R) dla 47 km dróg,

Dokumentacje projektowe na etapie realizacji dla 116 km dróg.

 

 

https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/3/3564-km-projektowanych-drog-spot_40892/Zaanga%C5%BCowanie%20biur%20projektowych.pdf