Podpisanie Umowy - Pomorska Kolej Metropolitalna

2011-05-30

W dniu 30.05.2011 podpisana została umowa z Pomorską Koleją Metropolitalną SA na Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego "Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej.

Pomorska Kolej Metropolitalna to jedna z największych i najważniejszych inwestycji w historii Samorządu Województwa Pomorskiego. Projekt ten składa się m.in. z budowy nowej, blisko 20-kilometrowej linii, łączącej Gdańsk-Wrzeszcz z Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy.

Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia został ustalony na 28.02 2015r. Wartość umowy wynosi 5 mln zł.