Podpisanie Umowy - Nadzór autorski nad budową drogi S-3

2011-07-22

W dniu 22.07.2011 roku została podpisana umowa z GDDKiA Oddział w Zielonej Górze na sprawowanie nadzoru autorskiego nad projektem POIiŚ (Program Operacyjny: Infrastruktura i środowisko): Budowa drogi ekspresowej S-3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, podzadanie węzeł Międzyrzecz Południe do Węzła Sulechów w km 0+000 do km 42+953,96.

Nadzór autorski sprawowany będzie przez 38 miesięcy. Wartość umowy wynosi 3,4 mln zł.

Zadanie obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego między innymi nad:

- budową 43 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S3 pomiędzy węzłem Międzyrzecz-Południe a węzłem Sulechów oraz równoległych dróg dojazdowych,

- przebudową dróg poprzecznych związanych z budową drogi S-3,

- odwodnieniem dróg wraz z budową urządzeń oczyszczających,

- budową obiektów mostowych w ciągu i nad drogą S-3,

- budową przepustów i przejść dla zwierząt.