Kolej dużych prędkości w Polsce: podpisano pierwszą umowę

2021-06-15

Dnia szóstego czerwca Centralny Port Komunikacyjny zawarł kontrakt na prace przygotowawcze do budowy pierwszego odcinka kolei dużych prędkości, którymi pasażerowie dojadą do największego w Polsce lotniska, planowanego w Baranowie.

 

GDDKiA: Aktualnie w opracowaniu dokumentacja projektowa (STEŚ, STEŚ-R, KP, PB, PW) dla 3564 km dróg krajowych. Liderem ponownie Transprojekt Gdański.

2021-02-20

Z prezentacji przygotowanej przez Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji - Wydział Monitoringu Inwestycji GDDKiA z dnia 18 lutego b.r. wynika, że aktualnie w opracowaniu znajduje się dokumentacja projektowa (STEŚ, STEŚ-R, KP, PB, PW) dla 3564 km dróg krajowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje w 2021 r złożyć 42 wnioski o decyzję na realizację inwestycji drogowych (ZRID) dla odcinków o łącznej długości niemal 470 km.

Modernizacja linii kolejowej nr 203 Tczew - Czersk. Podpisanie umowy

2020-11-16

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę ze spółką Transprojekt Gdański na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę ponad 18,5 mln zł.

Transprojekt Gdański zaprojektuje podbicie torów na CMK do 250 km/h

2020-11-13

Transprojekt Gdański podpisał z PKP PLK umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim na wykonanie podbicia torów na Centralnej Magistrali Kolejowej dla osiągnięcia prędkości 250 km/h.

Przebudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni

2020-05-08

Miasto Gdynia podpisało umowę z firmą Transprojekt Gdański Sp. z o. o. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej /odcinek witomiński/ oraz budowa drogi rowerowej w ulicy Rolniczej w Gdyni”. W ramach projektu wykonawca zrealizuje także prace geodezyjne i będzie sprawować nadzór autorski nad tym zadaniem.

Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów Nisko

2020-02-27

W dniu 20.05.2019 r.  Transprojekt Gdański Sp. z o. o. zawarł umowę, ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział GDDKiA w Rzeszowie na Wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (wraz z analizą i weryfikacją wariantów zarekomendowanych z etapu SK) oraz Materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem dla inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów – Nisko”