Jeśli chcieliby Państwo dołączyć do naszego zespołu i uczestniczyć
w realizacji ambitnych projektów, prosimy o przesłanie swojej aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@tgd.pl Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV ze zdjęciem, list motywacyjny) z podaniem nazwy stanowiska pracy w tytule maila.

 

AKTUALNE OFERTY PRACY

 

1. Asystent Projektanta Branży Sanitarnej

Miejsce pracy: Gdańsk

Od kandydatów oczekujemy:

Mile widziane:

Kandydatom oferujemy:

Prosimy o umieszczenie w dokumentach klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami)".

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych należy składane dokumenty uzupełnić o podpisane oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Transprojekt Gdański Sp. z o. o.  przez okres najbliższych 24 miesięcy.”

W przypadku, gdy z własnej woli, w składanych dokumentach przekazuje Pani/Pan szczególnej kategorii dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) należy dokumenty te uzupełnić o podpisane oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie nie wskazanym w przepisach prawa pracy w tym danych do kontaktu oraz szczególnej kategorii danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach.”Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane aplikacje.

 

2. Asystent projektanta – branża teletechniczna lub elektryczna (sieci zewn.)

Miejsce pracy: Gdańsk-Wrzeszcz

Od kandydatów oczekujemy:

Kandydatom oferujemy:

 

 

3. Specjalista ds. prognoz i analiz ruchu

Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania

Kandydatom oferujemy:

 

 


Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie CV w języku polskim na adres rekrutacja[at]tgd.pl

Prosimy o umieszczenie w dokumentach klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb bieżącej oraz przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami)". 

Informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.