Podpisanie Umowy-wymiana nawierzchni na linii nr 33 Kutno-Brodnica, odc. Łąck-Płock

2012-04-05

W dniu 5-go kwietnia 2012r. została podpisana umowa z firmą Salcef Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na wykonanie prac projektowych dla zadania: Wykonanie wymiany nawierzchni na linii nr 33 Kutno – Brodnica, odc. Łąck – Płock wraz z wymianą rozjazdów w ST. Łąck, Płock Radziwie oraz Płock w ramach zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowych nr 16, 33 Zgierz – Kutno – Płock.”

Podpisanie Umowy - Manualny System Poboru Opłat Drogowych

2012-03-01

W dniu 1 marca 2012 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. podpisał z Kapsch Telematic Services Umowę na wprowadzenie Manualnego Systemu Poboru Opłat na Autostrady.

Nadzór autorski-Podpisanie umowy-modernizacja linii kolejowej E65 - obszar LCS Iława

2012-01-16

W dniu 16 stycznia 2012 r. w Gdańsku została zawarta Umowa z Biurem Projektów Kolejowych w Gdańsku Sp. z o.o. na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pod nazwą „Pełnienie nadzoru autorskiego nad modernizacją linii kolejowej E 65 - obszar LCS Iława od km 184,800 do km 236,920” w ramach projektu POIiŚ (Program Operacyjny – Infrastruktura i Środowisko) 7.1 – 1.3 pn.: „Modernizacja linii kolejowej E 65 / C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Iława, LCS Malbork”.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec-Siemiatycze

2012-01-09

W dniu 09.01.2012 r. w Białymstoku została podpisana Umowa z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich na opracowanie dokumentacji projektowej na Zadanie B „Rozbudowę drogi Wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec-Siemiatycze.

Umowę zawarto w wyniku w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.

Wartość brutto umowy wynosi 786 093,00 PLN.

Podpisanie Umowy - trasa tramwajowa: Dworzec Wileński - Żerań Wschodni

2011-12-30

W dniu 30 grudnia 2011 r. w Warszawie została podpisana Umowa z firmą Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. na „Wykonanie dokumentacji przebudowy (modernizacji) trasy tramwajowej na odcinku Dworzec Wileński – Żerań Wschodni oraz pełnienie nadzoru autorskiego w toku realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji”.

Umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Wartość brutto Umowy wynosi 722 920,20 PLN

Podpisanie Umowy - Zarządzanie kontraktem dot wzmocnienia DK1 odc Toruń - Włocławek

2011-12-28

W dniu 28.12.2011r. została podpisana umowa na Zarządzanie kontraktem w zakresie "Projektu, rozbudowy i wzmocnienia drogi krajowej nr 1 Gdańsk - Cieszyn na odcinku Toruń - Włocławek od km 198+890 do km 221+200 - przejścia dla zwierząt, w tym płenienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót. Wartość netto umowy wynosi 499 200,00 złotych.