Nowa strona internetowa Transprojektu Gdańskiego

2011-08-22

Dzisiaj została uruchomiona nasza nowa strona internetowa. Zawartość będzie na bieżąco uzupełniana.

Podpisanie Umów - rozbudowa sieci elektroenergetycznych

2011-07-25

W lipcu 2011 roku Transprojekt Gdański podpisał umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych modernizacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznych dla 22 zadań inwestycyjnych. Inwestorem jest PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie. Zakres robót obejmuje przebudowy stacji, linii kablowych i napowietrznych oraz oświetlenia ulicznego.

Podpisanie Umowy - Nadzór autorski nad budową drogi S-3

2011-07-22

W dniu 22.07.2011 roku została podpisana umowa z GDDKiA Oddział w Zielonej Górze na sprawowanie nadzoru autorskiego nad projektem POIiŚ (Program Operacyjny: Infrastruktura i środowisko): Budowa drogi ekspresowej S-3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, podzadanie węzeł Międzyrzecz Południe do Węzła Sulechów w km 0+000 do km 42+953,96.

Nadzór autorski sprawowany będzie przez 38 miesięcy. Wartość umowy wynosi 3,4 mln zł.

Podpisanie Umowy - Pomorska Kolej Metropolitalna

2011-05-30

W dniu 30.05.2011 podpisana została umowa z Pomorską Koleją Metropolitalną SA na Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego "Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej.

Pomorska Kolej Metropolitalna to jedna z największych i najważniejszych inwestycji w historii Samorządu Województwa Pomorskiego. Projekt ten składa się m.in. z budowy nowej, blisko 20-kilometrowej linii, łączącej Gdańsk-Wrzeszcz z Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy.

Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia został ustalony na 28.02 2015r. Wartość umowy wynosi 5 mln zł.

Podpisanie umowy - Linia kolejowa nr 723

2011-05-26

W dniu 26.05.2011 podpisana została umowa z Pomorskim Przedsiębiorstwem Mechaniczno - Torowym na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla wykonania robót budowlanych dla "Naprawy głównej powierzchni torowej lini 723 w km 0,617-2,010". Inwestycja realizowana jest w systemie projektuj - buduj, zamawiającym jest PKP PLK SA Zakład Linii Kolejowych w Gdyni.

Nowy Dyrektor

2011-03-31

W związku z rezygnacją Dyrektora Andrzeja Pawlaczyka z funkcji Zarządu Spółki z 31 marca 2011 roku, Rada Nadzorcza zgodnie z paragrafem 18 ust. 1,2,4 i 4 Umowy Spółki z o.o. Transprojekt Gdański, w wyniku przeprowadzonego konkursu, powołuje na Dyrektora jednoosobowego Zarządu Spółki mgr inż. Marka Rytlewskiego, który stanowisko to i obowiązki na trzyletnią kadencję obejmie z dniem 01.04.2011