Modernizacja infrastruktury kolejowej WKD poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego

2020-02-27

W dniu 10.07.2019 r.  Transprojekt Gdański Sp. z o. o. zawarł umowę z  Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej dla realizacji inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”, przygotowanie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami o wydanie wszystkich niezbędnych opinii, pozwoleń, uzgodnień, decyzji administracyjnych, a także opracowanie materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych.

GDDKiA prezentuje wiodącą pozycję Transprojektu Gdańskiego na rynku projektowym

2019-06-12

GDDKiA prezentuje wiodącą pozycję Transprojektu Gdańskiego na rynku projektowym

Transprojekt Gdański z umową za prawie 15 mln zł

2019-04-11

Zachodniopomorski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał z firmą Transprojekt Gdański umowę na dokumentację i badania geologiczne dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi S6. Kontrakt ma wartość 14,63 mln zł.

Wygraliśmy przetarg na koncepcję poszerzenia A2

2019-02-26

Transprojekt Gdański złożył najkorzystniejszą ofertę na opracowanie koncepcji technicznej dla poszerzenia autostrady A2 od Łodzi do granicy województwa. Szczegóły do poczytania na stronie: https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/lodzkie-przetarg-na-koncepcje-poszerzenia-a2-rozstrzygniety-66182.html

Nasza firma uzyskała dodatkowe uprawnienia do przetwarzania informacji niejawnych na poziomie bezpieczeństwa przemysłowego

2019-02-11

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, po przeprowadzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego stwierdza, że Transprojekt Gdański posiada:

Transprojekt Gdański skutecznie realizuje swoje cele związane z rozwojem działalności na rynku zamówień niejawnych.

Pan Marek Rytlewski i Transprojekt Gdański Sp. z o.o. Kreatorami Budownictwa Roku 2018

2018-11-30

W dniu 22 listopada br. w Pałacu Sobańskich w Warszawie Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Polska Izba Inżynierów Budownictwa przyznały Certyfikaty Kreator Budownictwa Roku 2018...