Oznakowanie 247 drzew przeznaczonych do wycinki.

2018-01-26

W dniu 26.01.2018 Transprojekt Gdański Sp. z o.o. podpisała umowę z Województwem Warmińsko - Mazurskim; Zarząd Dróg Wojewódzkich Olsztyn

Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Czarlin Knybawa

2017-12-29

W dniu 29.12.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. zawarł umowę z TRAKCJA PRKiI S. A. z siedzibą w Warszawie na zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii,

Wykonanie w wersji cyfrowej wstępnej i końcowej wizualizacji do projektu inwestycji

2017-12-22

W dniu 22.12.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. podpisał z Gminą Miasta Gdyni umowę na
Wykonanie w wersji cyfrowej wstępnej i końcowej wizualizacji do projektu inwestycji pn.:

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin Rzeszów część 3

2017-12-11

W dniu 11.12.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. podpisał umowę z Konsorcjum firm: Strabag Sp.z o.o.z siedzibą w Pruszkowie  ( Lider) oraz Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z...

Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok Lubartów

2017-12-08

W dniu 08.12.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o. o. zawarł, ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, umowę na wykonanie Dokumentacji Projektowej

Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa Malbork

2017-11-13

W dniu 13.11.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. zawarł umowę z NDI S.A. z siedzibą w Sopocie na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie