Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów część 2

2017-11-09

W dniu 09.11.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. podpisał umowę z Mota-Engil Central Europe S.A. z siedzibą w Krakowie na opracowanie dokumentacji projektowej oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego w celu realizacji Inwestycji pn.:

Budowa Obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61

2017-11-06

W dniu 06.11.2017 r. Transprojekt Gdański zawarł umowę ze skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie dotyczącą opracowania Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego

Opracowanie Studium Techniczno Ekonomiczno dla obwodnicy Krosno Odrzańskie w ciągu DK 29

2017-10-16

Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej dla budowy obwodnicy miejscowości Krosno Odrzańskie w ciągu DK 29

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku granica IZ Olsztyn

2017-10-10

W dniu 09.10.2017 r.  Transprojekt Gdański Sp. z o.o. zawarł umowę z RUBU POLSKA Sp. z o.o. na sporządzenie dokumentacji projektowej, dokonanie zgłoszenia robót

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

2017-10-09

W dniu 09.10.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. jako Partner Konsorcjum z Multiconsult Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( Lider)  zawarł umowę z .PKP PLK S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa na: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn

Rozpoznanie warunków przyrodniczych inwentaryzacja przyrodnicza dla inwestycji

2017-09-14

W dniu 14.09.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. zawarł umowę z PKP PLK S.A. z siedzibą w Warszawie na wykonanie prac polegających na: