Prace na liniach kolejowych nr 408 i 409 Szczecin Główny

2017-05-31

W dniu 31.05.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. zawarł umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 637 w zakresie infrastruktury tramwajowej

2017-05-15

W dniu 15.05.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. zawarł umowę z Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.  na opracowanie dokumentacji pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 637 w zakresie infrastruktury tramwajowej od ul. Międzyparkowej do Ronda Starzyńskiego

Transprojekt Gdański zdobywa nowe rynki i na 65-lecie buduje nową siedzibę.

2017-04-25

Transprojekt Gdański Sp. z o. o. obchodzi jubileusz 65-lecia istnienia. Pamiętając o bogatej
historii, władze Spółki spoglądają jednocześnie w przyszłość, czego efektem jest ekspansja na nowe
rynki oraz budowa nowej siedziby...

Wykonanie weryfikacji wskaźnika rezultatu - oszczędność czasu w przewozach pasażerskich dla projektu

2017-03-14

W dniu 14.03.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. podpisał umowę z Miastem Stołecznym Warszawa - Zarządem Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa na:

Odwodnienie A1 Toruń-Stryków

2017-03-13

W dniu 13.03.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. zawarł umowę ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na: Opracowanie dokumentacji projektowych w celu przeprowadzenia działań w zakresie dodatkowego podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i wykonania prac dotyczących odwodnienia w ramach kontynuacji budowy A1 Toruń-Stryków:...

Nadzór autorski Modernizacja estakady kolejowej Gorzów Wielkopolski

2017-03-13

W dniu 13.03.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. zawarł umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie umowę  na Pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym w ramach projektu pn.: Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych etap I - Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim...