Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin Rzeszów część 3

2017-12-11

W dniu 11.12.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. podpisał umowę z Konsorcjum firm: Strabag Sp.z o.o.z siedzibą w Pruszkowie  ( Lider) oraz Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej (Partner) na opracowanie dokumentacji projektowej oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego w celu realizacji Inwestycji pn.:
„Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ”:
Część nr 3: odc. realizacyjny Janów Lubelski (węzeł „Jonaki" obecnie „Janów Lub. Południe" - bez węzła) - węzeł „Łążek Ordynacki" obecnie „Lasy Janowskie" (z węzłem), długości ok. 8 km