Dokumentacja środowiskowa do przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko

2018-03-19

W dniu 19.03.2018 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. podpisał umowę z Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad , reprezentowanym przez
Dokumentacja środowiskowa do przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia drogowego polegającego na budowie autostrady A-18 na odcinku węzł Olszyna" - węzeł "Golnice" od km 0+633 do km 71+533
Termin wykonania: 30.10.2018 r.
Kwota umowna: 320 000,00  zł netto