Oznakowanie 247 drzew przeznaczonych do wycinki.

2018-01-26

W dniu 26.01.2018 Transprojekt Gdański Sp. z o.o. podpisała umowę z Województwem Warmińsko - Mazurskim; Zarząd Dróg Wojewódzkich Olsztyn na oznakowanie 247 drzew przeznaczonych do wycinki.
Termin wykonania 03.02.2018 r.