Wykonanie w wersji cyfrowej wstępnej i końcowej wizualizacji do projektu inwestycji

2017-12-22

W dniu 22.12.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. podpisał z Gminą Miasta Gdyni umowę na
Wykonanie w wersji cyfrowej wstępnej i końcowej wizualizacji do projektu inwestycji pn.: Budowa węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku PKM Gdynia Karwiny
Termin wykonania przedmiotu umowy: 15.02.2018 r.