Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Czarlin Knybawa

2017-12-29

W dniu 29.12.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. zawarł umowę z TRAKCJA PRKiI S. A. z siedzibą w Warszawie na zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w ramach Kontraktu p.n. Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Czarlin – Knybawa