Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa Malbork

2017-11-13

W dniu 13.11.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. zawarł umowę z NDI S.A. z siedzibą w Sopocie na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach  zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa – Malbork“ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.