Budowa Obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61

2017-11-06

W dniu 06.11.2017 r. Transprojekt Gdański zawarł umowę ze skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie dotyczącą opracowania Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowy Obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61”.
Wartość umowy: 3 323 460,00 zł.
Termin wykonania: 28 miesięcy od daty zawarcia umowy.