Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok Lubartów

2017-12-08

W dniu 08.12.2017 r. Transprojekt Gdański Sp. z o. o. zawarł, ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, umowę na wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium Koncepcji Programowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, na odcinku: granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – Lubartów w. Lubartów Północ (bez węzła). Część 3 długości ok. 23,614 km”.
Wartość umowy: 3 358 884,00 złotych brutto.
Termin wykonania: 35 miesięcy.