Budowa obwodnicy miejscowości Gąski w ciągu drogi krajowej nr 65

2018-02-05

W dniu 05.02.2018 r. Transprojekt Gdański Sp. z o. o. zawarł, ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, umowę na wykonanie projektów budowlanych i/ lub wykonawczych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań:
1.    „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku drogowe przejście graniczne Gołdap – początek obwodnicy Gołdapi od km 0+590 do km 2+255 ”,
2.    „ Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Kowale Oleckie – początek obwodnicy Olecka od km 24+150 do km 35+100 ”,
3.    „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Olecko-Gąski od km 43+289 do km 50+415 ”,
4.    „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gąski – Ełk od km 50+415 do km 65+951”,
5.    „Przebudowa drogi krajowej nr 65 w miejscowości Ełk ul. Przemysłowa, ul. Grajewska od km 0+000 do km 5+134 (pikietaż lokalny) ”,
6.    „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Ełk – Nowa Wieś Ełcka od km 71+106 do km 74+600 ”,
7.    „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Nowa Wieś Ełcka – granica województwa od km 74+600 do km 89+792”
oraz wykonanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Gąski w ciągu drogi krajowej nr 65”.

Wartość umowy: 7 863 882,00 zł brutto.
Termin wykonania: do 39 miesięcy od daty podpisania umowy.