Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla budowy bezkolizyjnych przekroczeń magistrali kolejowej E 65 w Gdańsku

2018-03-12

W dniu 12.03.2018 r. Transprojekt Gdański Sp. z o. o. zawarł umowę, z Gminą Miasta Gdańska reprezentowaną przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, na „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla budowy bezkolizyjnych przekroczeń magistrali kolejowej E-65 w okolicy ul. Sandomierskiej”.

Wartość umowy: 1 482 150,00 brutto.
Termin wykonania: do 31 grudnia 2019 r. oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.