Budowa drogi S-11 Koszalin Szczecinek

2018-03-20

W dniu 19.03.2018 r. Transprojekt Gdański Sp. z o. o. zawarł umowę, ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział GDDKiA w Szczecinie, na wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: „Budowa drogi S11 na odcinku Koszalin – Szczecinek odcinek węzeł Bobolice (bez węzła) – węzeł Szczecinek Północ (z węzłem)”.

Wartość umowy: 6 015 192,00 złotych brutto.
Termin wykonania: 31 miesięcy od daty podpisania umowy