Nasza firma uzyskała dodatkowe uprawnienia do przetwarzania informacji niejawnych na poziomie bezpieczeństwa przemysłowego

2019-02-11

 

Transprojekt Gdański skutecznie realizuje swoje cele związane z rozwojem działalności na rynku zamówień niejawnych.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, po przeprowadzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego stwierdza, że Transprojekt Gdański posiada: