Nowy Dyrektor

2011-03-31

W związku z rezygnacją Dyrektora Andrzeja Pawlaczyka z funkcji Zarządu Spółki z 31 marca 2011 roku, Rada Nadzorcza zgodnie z paragrafem 18 ust. 1,2,4 i 4 Umowy Spółki z o.o. Transprojekt Gdański, w wyniku przeprowadzonego konkursu, powołuje na Dyrektora jednoosobowego Zarządu Spółki mgr inż. Marka Rytlewskiego, który stanowisko to i obowiązki na trzyletnią kadencję obejmie z dniem 01.04.2011