Przygotowanie dokumentacji nowej drogi krajowej Lubiatowo-Kopalino

2022-08-23

Podpisaliśmy umowę na przygotowanie dokumentacji nowej drogi krajowej. Trasa pozwoli na sprawny dojazd do regionu, gdzie znajduje się preferowana lokalizacja elektrowni jądrowej („Lubiatowo-Kopalino”).

Pięć umów na opracowanie koncepcji programowych wraz z badaniami podłoża dla 108 km drogi ekspresowej S10 Stargard - Piła

2022-01-14

Kontrakty na trzy fragmenty zostały zawarte z firmą Transprojekt Gdański, natomiast na dwa odcinki z konsorcjum Databout i LH Engineering.

Transprojekt Gdański zaprojektuje drogę DK53 Olsztyn - Szczytno

2021-12-17

Olsztyńska GDDKiA zleciła firmie Transprojekt Gdański opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z materiałami do decyzji środowiskowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 53 Olsztyn – Szczytno. Umowa jest warta 4,2 mln zł.

 

W konsorcjum z ECM podpisaliśmy umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy

2021-09-15

Inwestycja obejmuje przebudowę stacji Kartuzy oraz przystanku w Dzierżążnie. W Kartuzach powstanie nowy peron jednokrawędziowy, a obecny zostanie wydłużony. W Dzierżążnie peron jednokrawędziowy zostanie zastąpiony szerszym peronem dwukrawędziowym. Dzięki pochylniom zapewnione zostaną wygodne dojścia dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Budowa Obwodnicy Trójmiejskiej. Umowa z GDDKiA na pełnienie nadzoru.

2021-07-16

W dniu 15 lipca 2021 roku podpisaliśmy umowę z GDDKiA na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn. Budowa Obwodnicy Trójmiejskiej.

Umowa z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego zbiornika retencyjnego "Kartuska"

2021-07-10

Dnia 28 czerwca 2021 podpisaliśmy umowę z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego zbiornika retencyjnego "Kartuska" o pojemności retencyjnej 60 000 m³.