TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o. o., LABORATORIUM BADAWCZE posiada akredytację PCA nr AB1588 w zakresie:
wykonania pomiarów równoważnego poziomu dźwięku pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych w tym turbin wiatrowych;
wykonywania pomiarów równoważnego poziomu dźwięku i ekspozycyjnego poziomu dźwięku pochodzącego od dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych;
określenia metodą obliczeniową prognozowanego poziomu hałasu pochodzącego od dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych.

Ponadto poza zakresem akredytacji oferujemy:
- ekspertyzy akustyczne (instalacje, urządzenia, zakłady przemysłowe, inwestycje liniowe: drogi, kolej, tramwaje, turbiny wiatrowe);
- konsultacje akustyczne;
- szkolenia z zakresu akustyki.

Każde laboratorium posiadające stosowną akredytację może wykonać pomiary hałasu w środowisku. Nie każde Laboratorium jest w stanie pomóc Państwu w rozwiązywaniu problemów, które mogą wystąpić w trakcie pracy czy też kontroli Państwa Przedsiębiorstwa. 
Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie:
- wykonywania analiz akustycznych (hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych),
- wykonywana pomiarów hałasu (…jak wyżej).
Ponadto dodatkowa wiedza zdobyta w trakcie pracy w Wydziale Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (kontrole zakładów) pozwoli na skuteczne wsparcie Państwa w zakresie m.in. problematyki akustycznej.


Wszelkie pytania związane z działalnością Laboratorium proszę kierować na adres:

e-mail: laboratorium@tgd.pl

lub

Rafał Fabrykiewicz ( tel. kom. 735 995 233).


Adres Laboratorium:
TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o. o.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Zabytkowa 2
80-253 Gdańsk

tel. 58 5244100
fax. 58 3413065
e-mail: biuro[at]tgd.pl

CERTYFIKAT

ZAKRES AKREDYTACJI