Historia firmy

1952

Powstanie Gdańskiego Oddziału Centralnego Biura Studiów i Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego w Gdańsku.

(rejestr projektów z 1952r.)

1953

Zmiana siedziby – ul. Długi Targ 13/14 w Gdańsku; wydzielenie trzech pracowni: drogowej, mostowej i budowlanej.

1955

Zmiana siedziby – ul. Batorego w Gdańsku-Wrzeszczu.

1957

Połączenie Oddziału Gdańskiego z Biurami Projektowymi Budownictwa Kolejowego i utworzenie Gdańskiego Biura Projektów Budownictwa Komunikacyjnego; Dyrektorem GDP zostaje mgr inż. Aleksy Ciwczyński

1959

Zmiana siedziby – ul. Grunwaldzka 141

1961

Utworzenie w wyniku reorganizacji – Pracowni Terenowej Warszawskiego Biura Studiów i Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego; kierownikiem Pracowni Terenowej zostaje mgr inż. Włodzimierz Misztal

(dokumentacja z 1965r - obwodnica Wejherowa)

1970

Przemianowanie pracowni Terenowej na zgrupowanie Pracowni Dróg i Mostów w Gdańsku.

1971

Przekształcenie ZPDiM w samodzielne przedsiębiorstwo Gdańskie Biuro Projektów Dróg i Mostów (GBPDiM); Dyrektorem zostaje mgr inż. Włodzimierz Misztal.

1973

Powołanie w Gdańsku Zespołu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (ETO) dla biur Transprojektu, włączonego do GBPDiM w 1976

1984-86

Budowa siedziby przy ul. Partyzantów 72 w Gdańsku Wrzeszczu.

1987

Dyrektorem GBPDiM zostaje mgr inż. Marceli Ciszewski.

1990

Przeniesienie całości GBPDiM do obecnej siedziby.

1991

Zawiązanie Transprojekt Gdański sp. z o.o.

1992

Dyrektorem Transprojektu zostaje mgr inż. Andrzej Pawlaczyk.

2001

Uzyskanie certyfikatu jakości ISO 9001

2007

55 lat Transprojektu Gdańskiego

2011

Dyrektorem Transprojektu Gdańskiego zostaje mgr inż. Marek Rytlewski

2012

60 lat Transprojektu Gdańskiego

2016

AKUSTYCZNE LABORATORIUM BADAWCZE

2017

Budowa nowego biurowca oraz 65 lat Transprojektu Gdańskiego