Profil spółki

Transprojekt Gdański sp z o.o.   ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk  NIP: 584-020-33-28  REGON: 190577628 KRS: 0000054878

Zarejstrowany w sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku. Wysokość kapitału zakładowego: 500 000 PLN, wysokość kapitału wpłaconego 500 000 PLN

 

Transprojekt Gdański od ponad 60 lat jest wiodącą na polskim rynku firmą projektowo - konsultingową świadczącą pełen zakres usług dla sektora publicznego i prywatnego w następujących branżach:

W ostatnich latach zrealizowaliśmy wiele prestiżowych projektów. Należą do nich przede wszystkim opracowania dotyczące programu budowy autostrad w Polsce. Wykonaliśmy projekty wstępne, budowlane i wykonawcze konstrukcji autostrad, mostów, wiaduktów, obiektów kubaturowych, uzbrojenia, odwodnienia i inżynierii ruchu m. in. dla:

Realizujemy również projekty dla innych sektorów budownictwa:

Średni roczny przychód ze sprzedaży w ostatnich 3 latach obrotowych wyniósł 58 mln zł.
Pracami biura kieruje jednoosobowy Zarząd Spółki – Prezes mgr inż. Marek Rytlewski

Transprojekt Gdański spełnia warunki ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”, w tym: