Most przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna

Projekt budowlany i wykonawczy oraz materiały przetargowe dla budowy mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 90

Zamówienie obejmowało wykonanie:

1. Mapę do celów projektowych w skali 1:500
2. Analizę i prognozę ruchu
3. Koncepcję Programową
4. Studium środowiskowe
5. Dokumentację geologiczną i hydrologiczną;
6. Projekt budowlany i wykonawczy: