Analiza jakości technicznej projektów drogowych

Transprojekt Gdański wraz z:

 

bierze udział w opracowaniu pn.

 

Analiza jakości technicznej projektów drogowych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej wraz z rekomendacjami optymalizacji i szczegółowymi warunkami technicznymi projektowania, realizacji, eksploatacji i utrzymania dróg publicznych.”

 

dla Ministerstwa Infrastruktury

 

Analiza dotyczyła rozwiązań zawartych w dokumentacjach projektowych opracowanych na potrzeby realizacji inwestycji drogowych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w kontekście: kosztów realizacji, ich funkcjonalności i wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego - na określonej próbie badawczej dla 12 z 32 projektów różnych klas dróg oraz opracowaniu  raportów.

 

Dzięki niej dowiadujemy się jakie rozwiązania projektowe, w jaki sposób i w jakim stopniu wpłynęły na koszt realizacji inwestycji drogowych oraz czy możliwe i uzasadnione jest ich zoptymalizowanie w kontekście racjonalizacji tych kosztów, przy zachowaniu funkcjonalności drogi i niezbędnego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Obecnie trwają konsultacje oraz dyskusje nad nowymi wymaganiami technicznymi i zasadami niezbędnymi  do projektowania, realizacji, eksploatacji i utrzymania  dróg publicznych.

 

Więcej tutaj:

http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/118151,20,mi-najlepsi-specjalisci-okresla-nowe-wymagania-dla-drog-(komunikat)