LK353 IZ Olsztyn - stacja Olsztyn

Wykonanie dokumentacji projektowej dla kontraktu:


ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT  BUDOWLANYCH NA ODCINKU GRANICA IZ OLSZTYN (KM 219,400) – STACJA OLSZTYN – ETAP II W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: "PRACE NA LINII NR 353 NA ODCINKU JABŁONOWO POMORSKIE – IŁAWA – OLSZTYN – KORSZE"


Zadanie polegało w głównej mierze na zaprojektowaniu regulacji osi toru oraz przebudowy peronów wraz z dojściami i małą architekturą na stacjach i przystankach na odcinku linii kolejowej nr 353 na odcinku od Jamielnika do Olsztyna Zachodniego. W zakresie znalazły się również: remont mostu na rzece Drwęcy, remonty przejazdów kolejowo – drogowych, odtworzenie systemu odwodnienia. Część prac prowadzona była na obiektach wpisanych do rejestru zabytków takich jak na przykład stacja Stare Jabłonki, gdzie odtworzono nawierzchnię wokół dworca oraz wyremontowano zabytkową wiatę peronową.

Wykonano regulację osi toru na 72km linii, przebudowano 13 peronów na 7 stacjach i przystankach (PB, PW, pozwolenie na budowę). Przeanalizowano i poprawiono odwodnienie na długości 72km linii. Wykonane zostaną kompleksowe roboty trakcyjne oraz wymienione zostaną rozjazdy, co umożliwi zwiększenie prędkości i przepustowości linii: pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 120 km/h, a towarowe – do 100 km/h. Ponadto modernizacja obejmie 28 przejazdów kolejowo-drogowych, z których 10 zostanie wyposażonych w system samoczynnej sygnalizacji.