LK131 Morzeszczyn - Pelplin oraz Subkowy - Górki Tczewskie

Prace projektowe na zadaniu pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na terenie IZ Gdynia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Prace na linii nr C-E 65 na odcinku Zduńska Wola Karsznice – Bydgoszcz – Tczew polegały na regulacji osi torów na odcinku od km 485,145 do km 497,800 i wykonaniu robót budowlanych na odcinku od km 485,145 do km 494,077 na dwutorowej linii C-E 65, w których zakres wchodzą: kompleksowa wymiana sieci trakcyjnej, odbudowa rowów i profilowanie ław torowiska, regulacja toru w planie i profilu z mechanicznym podbiciem, oprofilowaniem podsypki i dynamiczną stabilizacją oraz infrastruktura towarzysząca: przebudowa przejazdów, częściowa przebudowa urządzeń srk, przebudowa przepustów oraz ułożenie rurociągu kablowego i okablowania. W ramach zadania opracowano projekty dotyczące: przebudowy peronów nr 1 i 2 na przystanku osobowym Czarlin oraz budowy nowych peronów nr 1 i 2 w ramach nowobudowanego przystanku osobowego Subkowy Centrum; wraz z zaprojektowaniem w obu lokalizacjach elementów małej architektury, oznakowania stałego i wiat oraz przebudową dojść do peronów, uwzględniających dostęp dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.