S19 Janów Lub. Północ - Janów Lub. Południe

Transprojekt Gdański wykonał kompleksową dokumentację projektową dla realizacji inwestycji w formule projektuj i buduj dla Kontraktów:

 

I. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - węzeł „Sokołów Młp. Północ”. Część nr 2: odc. realizacyjny obwodnica m. Janów Lubelski (węzeł „Kopce” obecnie „Janów Lub. Północ” – węzeł „Jonaki” obecnie „Janów Lub. Południe” z węzłami), długość ok. 7 km

Początek odcinka zlokalizowany został w kilometrażu 18+148 przed węzłem „Janów Lubelski Północ” („Kopce”).

Koniec projektowanego odcinka znajduje sie w kilometrażu 24+581 (24+602 wg. kilometraża z Koncepcji Programowej) za węzłem „Janów Lubelski Południe” („Jonaki”).

Celem opracowania jest:

-        zaprojektowanie drogi S19 o parametrach drogi ekspresowej w nowym śladzie wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą,

-        uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),

-        budowa przedmiotowego odcinka S19 wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, dzięki której nastąpi przejęcie ruchu tranzytowego na kierunku północ – południe z istniejącej DK 19 oraz połączenie Lublina z Rzeszowem drogą ekspresową.

 

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje realizację następujących elementów:

-        budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej klasy S,

-        budowa węzłów drogowych:

-        budowa przejazdów drogowych na skrzyżowaniach z drogami poprzecznymi wraz z ewentualną korektą przebiegu tych dróg na odcinkach dojazdów,

-        budowa przejść dla zwierząt,

-        budowa dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego,

-        budowa dróg technologicznych

-        budowa obiektów inżynierskich,

-        budowa Miejsc Obsługi Podróżnych

-        budowa elementów odwodnienia,

-        budowa oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

-        budowa oświetlenia drogowego,

-        przebudowa kolidujących z trasą drogi S19 istniejących urządzeń infrastruktury technicznej.

Z uwagi na wysokie parametry techniczne projektowanej drogi ekspresowej odpowiadające klasie S ograniczono jej dostępność do przyległych terenów, którym zapewniono skomunikowanie poprzez zaprojektowane przejazdy i drogi dojazdowe.

 

II. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ”: Część nr 3: odc. realizacyjny Janów Lubelski (węzeł „Jonaki" obecnie „Janów Lub. Południe" - bez węzła) - węzeł „Łążek Ordynacki" obecnie „Lasy Janowskie" (z węzłem), długości ok. 8 km”

 

Początek odcinka zlokalizowany został w kilometrażu 24+602 za węzłem „Janów Lubelski Południe” („Jonaki”).

Koniec projektowanego odcinka znajduje sie w kilometrażu 32+874,90.

 

Celem opracowania jest:

 

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje realizację następujących elementów:

-          budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej klasy S,

-          budowa węzła drogowego:

-          budowa przejazdów drogowych na skrzyżowaniach z drogami poprzecznymi wraz z ewentualną korektą przebiegu tych dróg na odcinkach dojazdów,

-          budowa przejść dla zwierząt,

-          budowa dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego,

-          budowa obiektów inżynierskich,

-          budowa elementów odwodnienia,

-          budowa oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

-          budowa oświetlenia drogowego,

-          przebudowa kolidujących z trasą drogi S19 istniejących urządzeń infrastruktury technicznej.

Z uwagi na wysokie parametry techniczne projektowanej drogi ekspresowej odpowiadające klasie S ograniczono jej dostępność do przyległych terenów, którym zapewniono skomunikowanie poprzez zaprojektowane przejazdy i drogi dojazdowe.