Poszerzenie autostrady A2 Łódź Północ - Konotopa

I. Umowa podpisana ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi nr 1/03/U/2019 z dnia 11.03.2019 r. na wykonanie zadania pn.: Wykonanie analizy technicznej z elementami koncepcji dla potrzeb uzyskania Decyzji Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania: „Poszerzenie autostrady A2 na odcinku węzeł „Łódź Północ” (bez węzła) – granica województw łódzkiego i mazowieckiego o dodatkowe pasy ruchu”

Kwota umowna: 2 479 680 zł brutto

Termin wykonania: 26 m-cy od podpisania umowy

 

Do podstawowych celów przedmiotowej inwestycji należą:

1)      dostosowanie parametrów technicznych autostrady A2 do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu, w tym m.in. do wzrostu ruchu spowodowanego przejęciem ruchu w relacji Wrocław – Warszawa z dotychczasowej trasy przez Piotrków Trybunalski (jako efekt oddania do ruchu wschodniej obwodnicy Łodzi w ciągu autostrady A1),

2)      zwiększenie przepustowości i usprawnienie połączenia drogowego pomiędzy Warszawą i Łodzią,

3)      skrócenie czasu przejazdu i podniesienie komfortu jazdy,

4)      zwiększenie poziomu bezpieczeństwa istniejącego odcinka autostrady,

5)      poprawa warunków środowiskowych w sąsiedztwie autostrady, dzięki upłynnieniu ruchu.

 

Planowany zakres inwestycji ma, w okresie najbliższych kilkudziesięciu lat i założonym okresie trwałości nawierzchni drogi i urządzeń drogowych, zapewnić niezmienne, bezpieczne warunki użytkowania drogi.

 

II. Umowa podpisana ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie nr 150/2019 z dnia 29.03.2019 r. na wykonanie zadania pn.: Opracowanie elementów koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Poszerzenie autostrady A2 na odcinku granica województw łódzkiego i mazowieckiego – węzeł „Konotopa” (bez węzła) o dodatkowe pasy ruchu”

 

Kwota umowna: 3 389 880,00 zł brutto

Termin wykonania: 19 m-cy od podpisania umowy

 

Do podstawowych celów przedmiotowej inwestycji należą:

1)      dostosowanie parametrów technicznych autostrady A2 do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu

2)      zwiększenie przepustowości połączenia drogowego pomiędzy Warszawą i Łodzią,

Cel opracowania:

1)      określenie zakresu rzeczowego rozbudowy istniejącej autostrady,

2)      przygotowanie materiałów wyjściowych do przetargu w trybie projektuj i buduj (w tym danych umożliwiających opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego),

3)      uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla realizacji przedsięwzięcia.