Węzeł integracyjny Gdynia Karwiny

Kompleksowa dokumentacja projektowa dla utworzenia węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny

 

W ramach budowy Węzła Karwiny planuje się przebudowę dwóch wiaduktów nad torami w ciągu ul. Wielkopolskiej, na wysokości skrzyżowania z ul. Strzelców i ul. Sopocką. Ponadto przebudowane zostaną skrzyżowania ulic: Wielkopolskiej, Strzelców i Sopockiej, a także Wielkopolskiej, Nowodworcowej i Korzennej oraz skrzyżowania ulic: Wielkopolskiej, Racławickiej i Parkowej. Na prowadzących do przystanku PKM Gdynia Karwiny ulicach Nowowiczlińskiej, Chwaszczyńskiej i Wielkopolskiej wybudowane zostaną buspasy o łącznej długości 2873 m. Dla ułatwienia dotarcia do przystanku PKM rowerzystom, zostanie wybudowane łącznie 4260 m dróg rowerowych oraz 256 m dróg pieszo-rowerowych.

 

Jednym z kluczowych rozwiązań w ramach inwestycji będzie budowa wielopoziomowego parkingu. Będzie on umożliwiał pozostawienie samochodu lub roweru w pobliżu przystanku i kontynuowanie podróży Koleją Metropolitalną. Parkingi „parkuj i jedź” (park & ride) powstaną zarówno dla samochodów, jak i dla rowerów. Wzorem rozwiązań znanych z lotnisk, kierowcy będą mogli korzystać także ze strefy „całuj i jedź” (kiss & ride), czyli kilku miejsc postojowych dla osób podwożących pasażerów na przystanek. Na parkingu zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodów osobowych (ilości miejsc: 412, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: 20), motocykli (ilości miejsc: 24) oraz miejsca dla rowerów w formie zwykłego parkingu naziemnego (ilości miejsc: 62) i automatycznego urządzenia do bezpiecznego ich przechowywania  (ilości miejsc: 50).

Wyposażenie instalacyjne parkingu obejmuje instalacje elektryczne oświetleniowe i zasilające, teletechniczne (monitoring, kontrola dostępu), hydrantowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji, wentylacji oddymiającej, sygnalizacji alarmu pożaru oraz ewentualnego ogrzewania niektórych pomieszczeń wg wymagań branżowych.

Obiekt posiada 3 kondygnacje (w tym dwie podziemne).

 

Podstawowe parametry parkingu: