S6 Zachodnie drogowe obejście Szczecina

 

Wykonanie elementów Koncepcji Programowej wraz z dokumentacją związaną z rozpoznaniem podłoża gruntowego dla zadania pn.: "S6 Zachodnie drogowe obejście Szczecina". Koszt prac przygotowawczych wyniósł 24 mln zł.

 

Zakres inwestycji obejmuje:

 

W ramach prac przygotowawczych do tej inwestycji prowadzonych przez firmę Transprojekt Gdański wykonano wiercenia o łącznej długości 45 km. Sondowań statycznych i dynamicznych wykonano 18 km, przeprowadzono badania tomografią elektrooporową. Ten szeroki zakres badań geologicznych dał obraz budowy podłoża na całym przebiegu drogi, w tym tunelu pod Odrą, gdzie wiercenia sięgnęły głębokości 90 metrów.

Największym obiektem na tej inwestycji będzie bez wątpienia tunel drogowy pod rzeką Odrą o długości 5 km. Tunel zacznie się za węzłem Police przy zakładach chemicznych, a skończy w rejonie miejscowości Święta. Poprowadzony zostanie pod infrastrukturą przemysłową, linią kolejową, drogą wojewódzką nr 114 i rzeką Odrą.  Tunel będzie się składał z dwóch odrębnych naw dla dwóch jezdni drogi S6 i będzie budowany przez maszynę TBM (ang. Tunnel Boring Machine), a jedynie miejsca wjazdu i wyjazdu z tunelu powstaną przy użyciu ścian szczelinowych.Realizacja Zachodniej obwodnicy Szczecina jest zaplanowana na lata 2022 - 2028. Szacunkowa wartość projektu to 5,5 mld zł