Terminal kontenerowy DCT Gdańsk

Transprojekt Gdański pełnił nadzór nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzał Kontraktem, stano­wiącym zakres projektu „P-17-T2B -P02. Projekt T2B- Etap 1 rozbudowy terminalu T2" czyli pracami nad rozbudową terminalu kontenerowego DCT Gdańsk.

Projekt T2B, zakładający rozbudowę i rozwój terminalu kontenerowego DCT Gdańsk rozpoczął się w 2018 roku i trwał 3 lata. Zakładał znaczne zwiększenie zdolności przeładunkowych na kolei poprzez wysłużenie torów, poszerzenie bocznic kolejowych, modernizację bocznic, zwiększenie placów przeładunkowych a także uruchomienie systemu kamer OCR do rejestracji pociągów i kontenerów.

Obowiązki NADZORU obejmowały min.:

Zakres rzeczowy budowy podlegający nadzorowi  i zarządzaniu obejmował: