Hala produkcyjna w Tczewie

 

Klient: ETAC Polan Spółka z o.o.

Siedziba: Kpt. Mamerta Stankiewicza 1, 83-110 Tczew

Termin: 08.2018 – 04.2020

„Budowa zespołu budynków produkcyjno-magazynowych Etac Poland wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Transprojekt Gdański Sp. z o.o. jako Konsultant, pełnił wielobranżowy nadzór inwestorski nad projektowaniem i realizacją Robót oraz świadczył usługi Inżyniera Kontraktu zgodnie z Warunkami kontraktowymi FIDIC dla Kontraktu opartego o Warunki kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy Urządzeń Elektrycznych i Mechanicznych oraz Robót Inżynieryjnych i Budowlanych Projektowanych przez Wykonawcę (tzw. żółty FIDIC) na Kontrakcie pn.: „Budowa zespołu budynków produkcyjno-magazynowych Etac Poland wraz z infrastrukturą towarzyszącą znajdujących się na działce Nr 10/34, obręb 0002, miasto Tczew”.

Dla przedmiotowej inwestycji TGD przeprowadził procedurę certyfikacji DGNB i uzyskał pierwszy w Polsce platynowy, najwyższy certyfikat zrównoważonego rozwoju DGNB – Platinum, zdobywając łącznie 88,3% punktów.

System DGNB opiera się na trzech centralnych obszarach zrównoważonego rozwoju: ekologii, ekonomii i kwestiach społeczno – kulturowych, które poddawane są wielowariantowej ocenie.

Podstawowe dane obiektu:

 

Powierzchnia zabudowy części produkcyjno-magazynowej

10 524,57 m2

Powierzchnia zabudowy części biurowej:

1 151,6 m2

Powierzchnia zabudowy całego obiektu:

11 676,17 m2

Powierzchnia użytkowa części produkcyjno-magazynowej:

11 020,14 m2

Powierzchnia użytkowa części biurowej:

Powierzchnia użytkowa całego obiektu::

974,16 m2

11 994,3 m2

Kubatura całego obiektu:

Wysokość części magazynowej:

Wysokość części biurowej:

101 303,01 m3

12 m

4,37 m