S6 Obwodnica Koszalina i Sianowa

W kwietniu 2019 r. Transprojekt Gdański podpisał Umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie na aktualizacja dokumentacji technicznej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14 + 300"

Przedsięwzięcie dla którego opracowano projekt polega na budowie odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300.

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie w szczególności następujących zasadniczych robót budowlanych:

Projektowany odcinek drogi S6 zlokalizowany jest na terenie województwa Zachodniopomorskiego, Gminy Sianów i miasta Koszalin. Początek projektowanego odcinka zlokalizowany jest w km 6+400 km za węzłem Koszalin Wschód. Na początkowym odcinku do km ok. 9+000 trasa projektowanej S6 przebiega przez podmokłe tereny łąkowe na północ od miejscowości Skwierzyna do zbocza Góry Chełmskiej.   W km 7+950 zaprojektowano wiadukt nad drogą ekspresową w ciągu drogi wewnętrznej. W km 8+660 zaprojektowano przejście ekologiczne umożliwiające migrację zwierząt. Od km 9+350 do 10+100 zaprojektowano estakadę nad drogą powiatową 3513Z oraz linia kolejową 202. Za estakadą wznoszącą się nad zboczem Góry Chełmskiej droga przebiega nad drogą wojewódzką nr 203  w miejscowości Gorzebądz w km 10+640. W km 12+130 oraz 12+290 projektowane są mosty na rzekami Unieść i Polanica, stanowiące również przejścia dla zwierząt dużych. W km 12+640 droga ekspresowa krzyżuje się dwupoziomowo z drogą gminną wewnętrzną nr 132. Koniec opracowywanego odcinka znajduje się w km 14+294,42.

 

Parametry techniczne drogi ekspresowej       

 

klasa techniczna

S (ekspresowa)

prędkość projektowa          

Vp – 100 km/h

kategoria ruchu

KR5

obciążenie

115 kN/oś

skrajnia pionowa

5,00 m

jezdnie

2 jezdnie, każda po 2 pasy ruchu (docelowo 2 x 3 pasy ruchu)

szerokość jezdni

7,00 m  (docelowo – 3 x 3.50m = 10.50m)

pas ruchu

3,50 m

pas awaryjny

2 x 2,50 m

pobocze gruntowe

2 x 1,30 m lub większa jeżeli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska

szerokość korony

32,50 m (większa w miejscach, w których zachodzi potrzeba lokalizacji słupów oświetlenia, urządzeń BRD oraz ochrony środowiska);

pochylenie poprzeczne jezdni

2,5%

pas dzielący wraz z opaskami

min. 12,00 m (docelowo min. 5,00 m)